ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:„ÁSZF”) Csille Rita egyéni vállalkozó (Székhely: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 5/c), adószám: 68320748-2-31, ( a továbbiakban:„ Eladó”) által nyújtott  elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza ( Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen : „ Felek”).

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.borangyal.hu weboldalon (továbbiakban: „ Weboldal”) található elektronikus piacterén ( a továbbiakban: „ Webshop „) keresztül történik.

A webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen  ÁSZF-ben meghatározott módon. A webshopban mindenki vásárolhat regisztráció  nélkül az adatfelvételi lap kitöltésével. A megrendeléssel az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „megrendelés”ikonnal, kattintással jön létre. A felek között  ily módon –magyar  nyelven- létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolom és archiválom ( 2 hónapig) .

Bármilyen észrevétel, kifogás, kérdés esetén forduljon a vevőszolgálathoz!

Vállalkozás:

Tulajdonos : Csille Rita
Formája: egyéni vállalkozás ( áfás-katás)
Székhely: Esztergom, Budai Nagy Antal u. 5/c
Adószám: 68320748-2-31
Közösségi adószám: HU68320748
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank
Számlaszám:12025000-01601093-00100003
Esztergomi Önkormányzati Hivatal Jegyzői nyilvántartási száma: 1430.
Komárom-Esztergom Megyei  Kamara nyilvántartási szám: KO 68320748
Elérhetőség:
E-mail cím: ritarita77@freemail.hu
Internet cím: www.borangyal.hu
Telefon: +36 20 445 78 24
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 5/c

Tárhelyszolgáltató:  Ezit Kft.
Internet cím: info@ezit.hu
Telefon: +36 1 700 40 30
Levelezési cím és székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

VÁSÁRLÁS:
Vásárlás regisztráció nélkül történik.

Vásárlás előtt ki kell töltenie a vevőnek az adatfelvételi űrlapot ( teljes név -vagy céges név, cím, telefon, email cím, szállítási cím,). Az eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves számla kiállításáért és szállításért.

BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:
A honlapon alapvetően kozmetikumokkal és szépségápolási kiegészítőkkel találkozhatsz.

A termék, termékek bemutatása, árai a termék adatlapján találhatók. A webshopban feltüntetett árak mindegyike a termék eladási ára, mely bruttó érték áfa tartalommal.

TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:
A borangyal.hu webshopjában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva az eladó és a vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók. A webshopban történő vásárlás során a vevő elfogadja, hogy a fizetés bankon keresztül történik előre utalással, vagy utánvéttel az átvétel helyszínén. Szállítás a FOXPOST-al történik. A csomag feladása a pénz beérkezését követően másnap történik, szállítási idő 1- 3 napon belül. Utánvétes rendelés esetén a csomag feladása szintén másnap történik. A rendelések feldolgozása folyamatos, 24 órán belül megkezdődik. A megrendelés elküldésével a vevő tudomásul veszi , hogy fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítésére két nap áll rendelkezésre. Amennyiben ez nem történik meg, a megrendelés semmis.

Díjszabások és további tudnivalók: https://borangyal.hu/szallitas/

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a vevő minden szükséges adatot hiánytalanul megad. Ennek elmulasztásával eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a borangyal.hu webshop tulajdonosa felelősséget nem vállal. Termékeket kizárólag belföldre tudunk szállítani.

FIZETÉSI MÓD:
Banki átutalással, ilyenkor a pénz beérkezését követően legkésőbb 2 napon belül az eladó postára adja a csomagot, ilyenkor a csomag átvételekor már semmilyen összeget nem kell fizetni (átutalni természetesen a termék/ termékek vételárát + szállítási díjat kell).

Utánvétes rendeléssel: a csomag átvételekor történik a fizetés az átvétel helyszínén.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:
A webshopban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– az interneten küldött, és vagy fogadott adat

– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és vásárlását

– bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon

– bármely levél, vagy adat elvesztése

– bármely szoftver nem megfelelő működése

– bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei

Az eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll. Az eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webshopban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

Az eladó szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, és a webshopot bármikor értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a weboldalon. Bármely vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

AZ ELÁLLÁS JOGA:
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a vevő megrendelt termék kézhez vételétől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási joggal akkor is lehet élni, ha a megrendelés már megtörtént, de az áru átvétele még nem történt meg.

Az elállási időszak lejárta előtt, 14 napig attól a naptól számítva, amikor a termék ténylegesen is a tulajdonába került, a vevőnek jogában áll elállni jelen szerződéstől anélkül, hogy kötelezve volna rá, hogy megindokolja elállási döntését, illetve anélkül, hogy más költségeket is viselnie kellene, mint a 34/2014 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 13. cikke (3)

bekezdésében és a 14. cikkben leírták.

Postai levél, e-mail útján történő elállásnál, a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 nap beszámításakor.

Elállási jog gyakorlása esetén a webshop köteles visszautalni a termék/ek árát + annak kiszállítási  díját is, de a termék visszaküldési díja minden esetben a vevőt terheli. Az összeg átutalására a webshopnak a jelenlegi hatályos törvények értelmében 14 nap áll rendelkezésre.

HIBÁS TELJESÍTÉS:

(Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás)

Mi minősül hibás teljesítésnek?

– ha például a termék sérült

– ha nem az az áru érkezik, amit a vevő megrendelt

– ha a termék szavatossága lejárt

– ha a terméknek rejtett hibája van, ami csak utólag derül ki.

Vagyis, ha termék/ek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményekkel.

A felelősség az eladót fogja terhelni, a problémát jelezni kell az elérhetőség bármelyikén.

SZAVATOSSÁG:

– 49/2003. (VII.30.)  GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

– 1959.  évi IV.  törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

LINKEK:

Fogyasztóvédelmi főfelügyelőség

MKEH

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

PANASZKEZELÉS:

Ha bármilyen kérdésed, panaszod van, kérlek vedd fel a kapcsolatot az elérhetőség bármelyikén.

A webshop  tulajdonosa igyekezni fog a problémát megoldani úgy, hogy a vevő a probléma megoldásával elégedett legyen. Ha a vevő elutasítást kap ( írásban rögzítjük), akkor további lépésekre is lehetősége van.

Súlyosabb esetekben, ha jogorvoslatra van szükség, tanácsos felkeresni a helyi Békéltető Testületet.

Itt peren kívüli megegyezésre ösztönzik a feleket, úgy hogy korrekt tájékoztatást adnak mindkét félnek az aktuális jogszabályok figyelembe vételével.

A bekeltetes.hu honlapon  minden egyes lépést , minden tájékoztatást a tovább lépéshez

meg lehet találni.

A békéltető testületek elérhe