ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:„ÁSZF”) Csille Rita egyéni vállalkozó (Székhely: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal út 5/c), adószám: 68320748-2-31, ( a továbbiakban:„ Eladó”) által nyújtott  elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza ( Eladó és Ügyfél a továbbiakban együttesen : „ Felek”).

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.borangyal.hu weboldalon (továbbiakban: „ Weboldal”) található elektronikus piacterén ( a továbbiakban: „ Webshop „) keresztül történik.

A webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen  ÁSZF-ben meghatározott módon. A webshopban mindenki vásárolhat regisztráció  nélkül az adatfelvételi lap kitöltésével. A megrendeléssel az Ügyfél elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „megrendelés”ikonnal, kattintással jön létre. A felek között  ily módon –magyar  nyelven- létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolom és archiválom ( 2 hónapig) .

Bármilyen észrevétel, kifogás, kérdés esetén forduljon a vevőszolgálathoz!

Vállalkozás:

Tulajdonos : Csille Rita
Formája: egyéni vállalkozás ( áfás-katás)
Székhely: Esztergom, Budai Nagy Antal u. 5/c
Adószám: 68320748-2-31
Közösségi adószám: HU68320748
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank
Számlaszám:12025000-01601093-00100003
Esztergomi Önkormányzati Hivatal Jegyzői nyilvántartási száma: 1430.
Komárom-Esztergom Megyei  Kamara nyilvántartási szám: KO 68320748
Elérhetőség:
E-mail cím: ritarita77@freemail.hu
Internet cím: www.borangyal.hu
Telefon: +36 20 445 78 24
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 5/c

Tárhelyszolgáltató:  Ezit Kft.
Internet cím: info@ezit.hu
Telefon: +36 1 700 40 30
Levelezési cím és székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

VÁSÁRLÁS:
Vásárlás regisztráció nélkül történik.

Vásárlás előtt ki kell töltenie a vevőnek az adatfelvételi űrlapot ( teljes név -vagy céges név, cím, telefon, email cím, szállítási cím,). Az eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves számla kiállításáért és szállításért.

BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:
A honlapon alapvetően kozmetikumokkal és szépségápolási kiegészítőkkel találkozhatsz.

A termék, termékek bemutatása, árai a termék adatlapján találhatók. A webshopban feltüntetett árak mindegyike a termék eladási ára, mely bruttó érték áfa tartalommal.

TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS:
A borangyal.hu webshopjában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva az eladó és a vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók. A webshopban történő vásárlás során a vevő elfogadja, hogy a fizetés bankon keresztül történik előre utalással, vagy utánvéttel az átvétel helyszínén. Szállítás a FOXPOST-al történik. A csomag feladása a pénz beérkezését követően másnap történik, szállítási idő 1- 3 napon belül. Utánvétes rendelés esetén a csomag feladása szintén másnap történik. A rendelések feldolgozása folyamatos, 24 órán belül megkezdődik. A megrendelés elküldésével a vevő tudomásul veszi , hogy fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek teljesítésére két nap áll rendelkezésre. Amennyiben ez nem történik meg, a megrendelés semmis.

Díjszabások és további tudnivalók: https://borangyal.hu/szallitas/

A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a vevő minden szükséges adatot hiánytalanul megad. Ennek elmulasztásával eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a borangyal.hu webshop tulajdonosa felelősséget nem vállal. Termékeket kizárólag belföldre tudunk szállítani.

FIZETÉSI MÓD:
Banki átutalással, ilyenkor a pénz beérkezését követően legkésőbb 2 napon belül az eladó postára adja a csomagot, ilyenkor a csomag átvételekor már semmilyen összeget nem kell fizetni (átutalni természetesen a termék/ termékek vételárát + szállítási díjat kell).

Utánvétes rendeléssel: a csomag átvételekor történik a fizetés az átvétel helyszínén.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:
A webshopban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– az interneten küldött, és vagy fogadott adat

– bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és vásárlását

– bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon

– bármely levél, vagy adat elvesztése

– bármely szoftver nem megfelelő működése

– bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei

Az eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll. Az eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webshopban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

Az eladó szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait, és a webshopot bármikor értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és az eladó nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a weboldalon. Bármely vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

AZ ELÁLLÁS JOGA:
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a vevő megrendelt termék kézhez vételétől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási joggal akkor is lehet élni, ha a megrendelés már megtörtént, de az áru átvétele még nem történt meg.

Az elállási időszak lejárta előtt, 14 napig attól a naptól számítva, amikor a termék ténylegesen is a tulajdonába került, a vevőnek jogában áll elállni jelen szerződéstől anélkül, hogy kötelezve volna rá, hogy megindokolja elállási döntését, illetve anélkül, hogy más költségeket is viselnie kellene, mint a 34/2014 sz. Sürgősségi Kormányrendelet 13. cikke (3)

bekezdésében és a 14. cikkben leírták.

Postai levél, e-mail útján történő elállásnál, a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 nap beszámításakor.

Elállási jog gyakorlása esetén a webshop köteles visszautalni a termék/ek árát + annak kiszállítási  díját is, de a termék visszaküldési díja minden esetben a vevőt terheli. Az összeg átutalására a webshopnak a jelenlegi hatályos törvények értelmében 14 nap áll rendelkezésre.

HIBÁS TELJESÍTÉS:

(Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás)

Mi minősül hibás teljesítésnek?

– ha például a termék sérült

– ha nem az az áru érkezik, amit a vevő megrendelt

– ha a termék szavatossága lejárt

– ha a terméknek rejtett hibája van, ami csak utólag derül ki.

Vagyis, ha termék/ek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményekkel.

A felelősség az eladót fogja terhelni, a problémát jelezni kell az elérhetőség bármelyikén.

SZAVATOSSÁG:

– 49/2003. (VII.30.)  GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről.

– 1959.  évi IV.  törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok).

LINKEK:

Fogyasztóvédelmi főfelügyelőség

MKEH

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

PANASZKEZELÉS:

Ha bármilyen kérdésed, panaszod van, kérlek vedd fel a kapcsolatot az elérhetőség bármelyikén.

A webshop  tulajdonosa igyekezni fog a problémát megoldani úgy, hogy a vevő a probléma megoldásával elégedett legyen. Ha a vevő elutasítást kap ( írásban rögzítjük), akkor további lépésekre is lehetősége van.

Súlyosabb esetekben, ha jogorvoslatra van szükség, tanácsos felkeresni a helyi Békéltető Testületet.

Itt peren kívüli megegyezésre ösztönzik a feleket, úgy hogy korrekt tájékoztatást adnak mindkét félnek az aktuális jogszabályok figyelembe vételével.

A bekeltetes.hu honlapon  minden egyes lépést , minden tájékoztatást a tovább lépéshez

meg lehet találni.

A békéltető testületek elérhetősége

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu .

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016.12.31. napjával jogutódlással megszűnt.

Utódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Másodfokú ügyekben a területi járási hivatal jár el.

ADATVÉDELEM: a borangyal webshop üzemeltetője az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja ki.

NAGYON FONTOS!

„A csomagolás felbontása után higiéniai vagy egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékek (pl: használt fogkefe, golyós dezodor, masszázsolaj, KOZMETIKUMOK stb.) estén nem állhat el a fogyasztó a szerződéstől. Fontos tudni, hogy a higiéniai és egészségvédelmi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldhetjük, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontottuk fel, vagyis a terméket még nem vettük használatba.”

Forrás: Európai Fogyasztói Központ

Amennyiben a vevő élni szeretn